STYRELSE

Styrelsen består av följande ledamöter:

Olle Katz

Lisa Sparrström

Louis Nicolin

Jens Öberg

Louise Brännström

Petter Hermansson

 

 

Olle Katz

Yrke: Lärare på gymnasieskolan och lärarutbildningen, pensionär 2017. Grundade Katz stiftelse genom en donation 1995, har länge varit engagerad i frågor om integration, mot rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

"Under 11 år har vi delat ut nära fyra miljoner kronor till olika projekt (se exempel). Det är lika roligt och spännande varje år att ta del av spännande ansökningar från engagerade lärare och ungdomar. Det är ännu roligare att se vad projekten åstadkommit i form av kunskaper och engagemang hos ungdomarna. Jag är väl medveten om att arbete med att göra ansökningar, liksom att planera aktiviteter utanför schemat är något som tar mycket tid. Skolans personal offrar sin fritid utan betalning. Lönen är att dela elevernas glädje och växande. All heder åt dessa vardagens hjältar!"

Historik och dagens inriktning
När stiftelsens stadgar skulle skrivas 1995 visade det sig att förslaget inte stämde med dåvarande stiftelselagstiftning. För att en stiftelse skall ha något att dela ut måste dess syfte vara allmännyttigt, annars blir avkastningen beskattad. De ändamål som angetts: integration, kultur, jämlikhet, antirasism, ansågs i lagstiftningen (från 40-talet) inte vara allmännyttiga. Därför ändrades stiftelsens stadgar. Dåvarande allmännyttiga intressen var knutna till utbildning och försvarsintressen. Undantag hade gjorts för t.ex. Olof Palmes minnesfond.
Idag har lagstiftningen ändrats, men en stiftelses mål kan inte ändras. Dock finns en möjlighet att i tillägg förtydliga vad vi vill. Vi prioriterar ansökningar som har ett uttalat mål att skapa förståelse för olika kulturer, att motverka fördomar och främlingsfientlighet och verka för att barn och ungdomar får vidgade vyer genom möten med andra unga, andra platser, andra kulturer."
Olle Katz