Välkommen till KATZ STIFTELSE

Vi arbetar för att stödja utbildning som bidrar till internationell förståelse.
Vi vill motverka rasism och främlingsfientlighet.
Vi vill vara med och skapa en internationell gemenskap där alla människor är lika mycket värda, oavsett ursprung, etnicitet eller religion.
Vi tror att detta kan åstadkommas genom internationellt utbyte mellan unga människor.
Vi tror också att det är viktigt att bryta den segregation som finns i Sverige.
Katz Stiftelse ger bidrag till skolors verksamhet som stöder denna inriktning.
Läs mer på de följande sidorna om vad stiftelsen har gjort och vad den kan göra framöver.

 

 

 

 

 

 

ANSÖKAN OCH BEGRÄNSNING

Ansökningstiden är mellan 15 september och 1 november.

Stiftelsen ger inte bidrag till vinstdrivande skolor.