ANSÖKAN

Ansökan för att ta del av stiftelsens medel kan lämnas mellan den 15 september och 1 november varje år.

Ansökan görs i stiftelsens ansökningsportal. Klicka här för att komma till portalen.

En ansökan ska vara noggrann och detaljerad. Den måste passa in i stiftelsens ändamål och inriktning. På sidan Exempel finns inspiration till hur en ansökning kan formuleras.

Styrelsen fattar vanligtvis beslut om årets bidrag i slutet av december. Styrelsen behandlar ansökningar inom stiftelsens geografiska område och som ansluter till stiftelsens målsättning. Se mer på sidan Om stiftelsen.

Ett skriftligt besked kan lämnas i januari månad till alla vars ansökningar har behandlats av styrelsen. Ansökningshandlingar återsänds normalt inte.

Redogörelse för hur bidraget använts skickas in elektroniskt via användarkontot ni upprättar i stiftelsens ansökningsportal. Redogörelsen skall lämnas in senast ett år efter projektets genomförande.

 

TÄNK PÅ

Ansökningstiden är mellan 15 september och 1 november.

Stiftelsen ger inte bidrag till vinstdrivande skolor.

BIDRAG 2021

Under 2021 fick bland andra följande ansökningar medel:

LM Engström fick bidrag för att resa till Rumänien och besöka en biståndsorganisation som skolan tidigare skänkt pengar till. På plats skulle elever och lärare ta rygg på volontärer för att se hur deras bidrag har använts.

Hvitfeldtska gymnasiet fick bidrag för att resa till Auschwitz med en grupp elever. Resan var en del av en litteraturkurs där eleverna innan resan fick en förståelse för förintelsen som sedan kunde fördjupas på plats. Deras lärdomar presenterades sedan på skolan för att även andra elever ska få en ökad förståelse för förintelsen.

Schillerska gymnasiet fick bidrag för att resa med en grupp elever till slumområdet Kibera i utkanten av Nairobi. På plats gjorde eleverna volontärarbete på en skola för barn mellan 3-12 år. Ett syfte med resan var att priviligierade svenska ungdomar skulle få nya perspektiv på utsatta människor. Kunskaperna ska sedan användas i gymnasiearbeten.

Svartedalsskolan fick bidrag för en studieresa till Utöyas minnesmärke i Oslo med en grupp elever. Resan var en del av ett arbete i skolan om demokrati, världskrig, folkmord, fördomar och rasism.

Kortedalaskolan fick bidrag för att resa med en grupp elever till politikerveckan i Almedalen. Eleverna fick skriva en uppsats och den grupp elever som vann uppsatstävlingen fick resa. Ett tillfälle för en grupp ungdomar som annars inte skulle ha kommit till Gotland och Almedalen att få komma dit.

IHGR fick bidrag för att resa med en grupp elever i ett utbyte till Budapest i Ungern. På plats träffar eleverna ungerska elever och arbetar med temat fakta och myter.

ISGR fick ett bidrag för att resa med en grupp elever till Uganda på ett skolutbytesprojekt. På plats i Uganda träffar de svenska eleverna lokala ungdomar och utbyter erfarenheter och tar del av hur det dagliga livet ser ut i Uganda.