Gör så här

Ansökan för att ta del av stiftelsens medel kan lämnas mellan den 15 september och 1 november varje år.

Ansökan görs i stiftelsens ansökningsportal. Klicka här för att komma till portalen.

En ansökan ska vara noggrann och detaljerad. Den måste passa in i stiftelsens ändamål och inriktning. På sidan Exempel finns inspiration till hur en ansökning kan formuleras.

Styrelsen fattar vanligtvis beslut om årets bidrag i slutet av december. Styrelsen behandlar ansökningar inom stiftelsens geografiska område och som ansluter till stiftelsens målsättning. Se mer på sidan Om stiftelsen.

Ett skriftligt besked kan lämnas i januari månad till alla vars ansökningar har behandlats av styrelsen. Ansökningshandlingar återsänds normalt inte.

Redogörelse för hur bidraget använts skickas in elektroniskt via användarkontot ni upprättar i stiftelsens ansökningsportal. Redogörelsen skall lämnas in senast ett år efter projektets genomförande.