Gymnasiet: Språkresa till Spanien

Beskrivning av projektet och dess mål

28 elever i en klass som läser spanska har ett utbyte med en klass elever (hur många) i Spanien under två veckor (var, hur länge), för att sedan vara värdar för den spanska klassen i en vecka. Målet (syfte) är tvåfaldigt: eleverna skall få fördjupad kontakt med elever från en annan kultur, och de ska träna sig i att få denna kontakt genom det spanska språket.

Målet är att eleverna ska umgås med elever som kommer från en annan kultur, och eftersom det spanska språket också används över hela Sydamerika, så ökar deras framtida möjligheter att få kontakt med människor därifrån. De får dessutom insikt i hur det är att leva i en spansk kultur och gå i spansk skola.

Hur målen skall uppnås

Målen uppnås genom att eleverna läsa spanska i två år innan de under det tredje året reser till Spanien. De har då under denna tid förberett sig genom mejl- och facebookkontakt med de spanska eleverna (förberedelse).

Inför återbesöket (återbesök) från de spanska eleverna har de övat sig i att beskriva sin miljö, stad och vissa kulturella aspekter av det svenska samhället som de sedan delger de spanska eleverna.

Besöket dokumentera genom att de skapar en film och skriver bloggar på spanska, som elever i bägge skolor har tillgång till och kan kommentera.

Hur projektet uppfyller stiftelsens ändamål

Det är en skolungdomsresa som bidrar till ökad kunskap om andra länder och kulturer.