Logga in

Välkommen till Katz Stiftelse

 

Bidrag beviljas inte till skolor som är vinstdrivande.


Bidrag går inte till enskilda personer.


Ansökningstid 15 september - 1 november.

 


Stiftelsen vill bidra till utbildning och internationell förståelse hos Göteborgs ungdomar.


Bidrag och stipendier går främst till grupper av elever vid skolor i Göteborg, som genom projektarbeten eller studie- och utbytesresor vill stärka skolans uppdrag att öka kunskaperna om andra länder och kulturer.


Stiftelsen vill stödja projekt inom skolor och organisationer för att främja barns och ungdomars utveckling och utbildning.


Fokus ligger på förståelse för likheter och olikheter i ett demokratiskt mångkulturellt samhälle.


Liten guide till den digitala ansökan:


Klicka på ANSÖKAN i menyn. Du fyller i registerformuläret först. I ansökan fyller du i alla fält. Det du skriver in sparas och du kan återvända dit när du vill för kompletteringar.


Under rubriken Beskrivning fyller du i en sammanfattning (max 1000 tecken) av din ansökan.


Under rubriken Övriga bilagor kan du lägga in kompletteringar till ansökan (sådant som inte fick plats i sammanfattningen, intyg, etc i pdf-format).


Om du känner dig osäker på hur du skall fylla i ansökningsblanketten, kontakta gärna någon i styrelsen.


Lycka till!